Annen publisering

Rapportsøk

Åsmund Arup Seip

Lokal lønnspolitikk i Vestfold , 2002

Anne Kielland and Ibrahima Sanogo

Burkina Faso: Child labor migration from rural areas
Ampleur et facteurs determinants , 2002

T. Midtsundstad

Varisjon i avgangsmønster etter yrke og utdanningsnivå

Trygd & Pensjon , 2002

Tone Fløtten

Comparing incomparabilities , 2001

Tone Fløtten

Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe?

Horisont , 2001

Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli & Tina Østberg

Frivillig integrering? , 2001

Jon Rogstad

Hotell med særklasse , 2001

Jon Rogstad

Fra ammerom til bønnerom , 2001
<<  50 51 52 53 54 [5556 57 58 59  >>