Annen publisering

Rapportsøk

Jon Rogstad

Discrimination on the labour market
Some theoretical and methodological considerations , 1999

Anne Britt Djuve, Jon Rogstad, Jan Arild Snoen og Erik Bruce

Innvandrere – fremtidens olje? , 1999

Anna Hagen

Norsk deltakelse i EU-komiteer
En oversikt over trekk ved forvaltningens deltakelse i komiteer og ekspertgrupper under Europakommisjonen , 1999

Åsmund Arup Seip

Et nytt syn på staten
Forhandlingsrett overfor en statlig arbeidsgiver , 1999

J. B. Grøgaard, T. Midtsundstad & M. Egge

Følge opp - eller forfølge? , 1999

Bård Jordfald og Olav R. Spilling

Analyser av entreprenørskap , 1998
<<  53 54 55 56 57 [5859 60 61 62  >>