Annen publisering

Rapportsøk

Jon Rogstad

Å se arbeidsgivere i hvitøyet , 1998

Jon Rogstad og Anne Britt Djuve

Virker innvandrerkvotering? , 1998

Anna Hagen og Elin Sjønnesen

Organisering av forskningsprogrammer i Norges forskningsråd
En kartlegging av trekk ved formell struktur og beslutningsprosesser i programmene , 1998

Siri Drengsrud, Anna Hagen, Freddy Hansen og Thomas Laudal

Håndbok i EØS-arbeid
Utforming og gjennomføring av regelverket i EU og EØS , 1998

Anna Hagen

Europeisk integrasjon og nasjonal forvaltningsutvikling
En kartlegging av nyere norsk forskning på feltet , 1998

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Norway , 1998

Heidi Wiig Aslesen, Tori Grytli, Arne Isaksen, Bård Jordfald, Ove Langeland og Olav R Spilling

Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo , 1997

Anne Britt Djuve

Ung, farget og arbeidsledig? , 1997

Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater
Noen spekulasjoner om ghettoisering i Oslo , 1997
<<  54 55 56 57 58 [5960 61 62 63  >>