Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment

Tove Midtsundstad & Roy A. Nielsen

European Journal of Education 54(1) Wiley 2019

Forskningstema: Livslang læring Seniorpolitikk Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen

Prosjekt: Ansettelsesmuligheter og videreopplæring for seniorer

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment