Skip to main content

T. Midtsundstad

Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere

 
Norsk arbeidsliv i turbulente tider    Oslo    Gyldendal Akademiske    978-82-05-47881-7

T. Midtsundstad (2015). Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere. I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider