Bokkapitler

Rapportsøk

Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko , 2022
Faktaflak juni 2021

Jon Horgen Friberg og Arnfinn H. Midtbøen

Bortskjemte nordmenn og sultne innvandrere
Arbeidsgiverpreferanser og betydningen av etnisitet i norske arbeiderklasseyrker , 2021 Arbeiderklassen

Anne Mette Ødegård & Mona Bråten

Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring , 2020 Sund konkurrens i byggbranschen

Beret Bråten

Et nestenuniverselt tilbud. Om gratis kjernetid i barnehagen , 2018

I: Tove Heggen Larsen (red.) Kampen om barndommen. Gode barnehager – en investering for framtida

Tone Fløtten

Den norske modellen i et oppvekstperspektiv , 2017 Oppvekstrapporten 2017

Dag Olberg

Medleverturnus og tjenestekvalitet – hva sier ungdommene? , 2016

I: Ingstad, Kari & Olberg, D. Turnus som fremmer heltidskultur.

Inger Marie Hagen

Participation and Co-Determination: Why Some Arrangements Fail and Others Prevail , 2015

I: Fredrik Engelstad og Anniken Hagelund (red) Cooperation and Conflict the Nordic Way

Dag Olberg

Regulating the Temporary Layoff Institution – Coalitions and Drift , 2015

I: Fredrik Engelstad og Anniken Hagelund (red) Cooperation and Conflict the Nordic Way

Line Eldring

Norway , 2011
[12 3 4 5  >>