Bokkapitler

Rapportsøk

Camilla Houeland & David Jordhus-Lier

Oljearbeiderne – samfunnsbyggere eller bremseklosser?
Cappelen Damm Akademisk | 2021 | Read the book chapter
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling
Faktaflak juni 2021

Jon Horgen Friberg og Arnfinn H. Midtbøen

Bortskjemte nordmenn og sultne innvandrere
Arbeidsgiverpreferanser og betydningen av etnisitet i norske arbeiderklasseyrker | 2021 Arbeiderklassen

Anne Mette Ødegård & Mona Bråten

Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring | 2020 Sund konkurrens i byggbranschen | Nettutgave

Beret Bråten

Et nestenuniverselt tilbud. Om gratis kjernetid i barnehagen | 2018

I: Tove Heggen Larsen (red.) Kampen om barndommen. Gode barnehager – en investering for framtida

Tone Fløtten

Den norske modellen i et oppvekstperspektiv | 2017 Oppvekstrapporten 2017 | Bufdirs side om rapporten

Dag Olberg

Medleverturnus og tjenestekvalitet – hva sier ungdommene? | 2016

I: Ingstad, Kari & Olberg, D. Turnus som fremmer heltidskultur. | Les mer

Inger Marie Hagen

Participation and Co-Determination: Why Some Arrangements Fail and Others Prevail | 2015

I: Fredrik Engelstad og Anniken Hagelund (red) Cooperation and Conflict the Nordic Way | Last ned / Download pdf

Dag Olberg

Regulating the Temporary Layoff Institution – Coalitions and Drift | 2015

I: Fredrik Engelstad og Anniken Hagelund (red) Cooperation and Conflict the Nordic Way | Last ned / Download pdf
[12 3 4 5  >>