Eksterne rapporter

Rapportsøk

Anne Skevik Grødem & Anne Hege Strand

Velferdsordningene. Temanotat. | 2013

Anne Hege Strand

Vanskeligstilte på boligmarkedet | 2013 Bolig og levekår i Norge 2012.

Anne Hege Strand

Boligstandard og tilgjengelighet | 2013 Bolig og levekår i Norge 2012 | Nettutgave av hele verket

Arne Backer Grønningsæter & Anne Hege Strand

Forsterkede fosterhjem | 2013 Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram | Nettutgave av hele verket

David Jordhus-Lier, Camilla Houeland, Heikki Eidsvoll Holmås, Kacper Szulecki &Peder Ressem Østring, With Kendra Dupuy

Net-zero or phase out?
Stakeholder views on just transitions pathways for oil and gas in Norway
FNI Policy Brief # 7 2022 | 2022 | Download PDF

David Jordhus-Lier, Camilla Houeland, Heikki Holmås, Kacper Szulecki & Peder Ressem Østring

Petroleum Transition Pathways in Norway
How do Norwegian stakeholders envision pathways to net-zero and phase-out for the country’s oil and gas sector? | 2022 | Download PDF

Sissel C. Trygstad & Anne Mette Ødegård

Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv | 2022 | Last ned hos Fritt Ord

Anna Ilsøe and Trine Pernille Larsen (Red.)

Non-standard work in the Nordics. Troubled waters under the still surface
Report from The future of work: Opportunities and Challenges for the Nordic Models | 2021 | Web edition

Anne Hege Strand and Ragnhild Steen Jensen

The Scandinavian experience of integrating women and the young into the labour market | 2021

I: Dimitris Katsikas, Daphne Nicolitsas, and Tone Fløtten (Eds.) Youth inclusion and gender equality in the Greek labour market. Trends, challenges, and lessons from the Nordic countries Download EEA-FINAL-REPORT.pdf

Dimitris Katsikas, Daphne Nicolitsas, and Tone Fløtten (Eds.)

Youth inclusion and gender equality in the Greek labour market
Trends, challenges, and lessons from the Nordic countries | 2021 Download EEA-FINAL-REPORT.pdf

Synnøve Økland Jahnsen

Menneskehandel med tvangsarbeid
En forstudie om gråsoneproblematikk innenfor tiltaksfeltet arbeidsmarkedskriminalitet | 2014

Lars J. Kirkebøen, Gaute Eielsen, Marte Rønning, Susann Strømsvåg, Silje Andresen, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Jan Erik Berge og Lena Lindenskov

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak | 2018 | Last ned PDF
[12 3 4 5  >>