Eksterne rapporter

Rapportsøk

David Jordhus-Lier, Camilla Houeland, Heikki Eidsvoll Holmås, Kacper Szulecki &Peder Ressem Østring, With Kendra Dupuy

Net-zero or phase out?
Stakeholder views on just transitions pathways for oil and gas in Norway

FNI Policy Brief # 7 2022 , 2022

David Jordhus-Lier, Camilla Houeland, Heikki Holmås, Kacper Szulecki & Peder Ressem Østring

Petroleum Transition Pathways in Norway
How do Norwegian stakeholders envision pathways to net-zero and phase-out for the country’s oil and gas sector? , 2022

Sissel C. Trygstad & Anne Mette Ødegård

Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv , 2022

Anna Ilsøe and Trine Pernille Larsen (Red.)

Non-standard work in the Nordics. Troubled waters under the still surface
Report from The future of work: Opportunities and Challenges for the Nordic Models , 2021

Anne Hege Strand and Ragnhild Steen Jensen

The Scandinavian experience of integrating women and the young into the labour market , 2021

I: Dimitris Katsikas, Daphne Nicolitsas, and Tone Fløtten (Eds.) Youth inclusion and gender equality in the Greek labour market. Trends, challenges, and lessons from the Nordic countries

Dimitris Katsikas, Daphne Nicolitsas, and Tone Fløtten (Eds.)

Youth inclusion and gender equality in the Greek labour market
Trends, challenges, and lessons from the Nordic countries , 2021

Synnøve Økland Jahnsen

Menneskehandel med tvangsarbeid
En forstudie om gråsoneproblematikk innenfor tiltaksfeltet arbeidsmarkedskriminalitet , 2014

Lars J. Kirkebøen, Gaute Eielsen, Marte Rønning, Susann Strømsvåg, Silje Andresen, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Jan Erik Berge og Lena Lindenskov

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak , 2018

Kurt Elvegård, Terje Olsen, Jan Tøssebro og Veronika Paulsen

TryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte voksne
Sluttrapport: To års forsøk med TryggEst , 2021

Berit Lødding, Kari Vea Salvanes, Kaja Reegård, Ragna Lillevik og Hanne Cecilie Kavli

Hvordan finne effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever med innvandrerbakgrunn?
En vurdering av vilkår for evaluering , 2020

Christin Thea Wathne, Niri Talberg & Helene O. I. Gundhus

Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum , 2019
[12 3 4 5  >>