Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Anlaug Botnen og Anne Inga Hilsen

Vi må ikke glemme at vi er høye, mørke og sterke...
Seniorprosjekt Sykehuset Telemark 2007-2009

Migle Gamperiene, Anne Inga Hilsen og Ingebjørg Skarpaas

Hvis bare helsa holder...
En kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering

Kristin Reichborn-Kjennerud, Migle Gamperiene og Anne Inga Hilsen

Ekstra fridager til seniorer
Hvordan brukes de, hva betyr de og bidrar de til å holde seniorene i jobb?

Anne Inga Hilsen og Reidun Eggesbø

Samarbeid om mangfold

Julia Orupabo, Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn
<<  12 13 14 15 16 [1718 19 20 21  >>