Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Grønningsæter, A.B.

Omsorg for traumatiserte barn
Rapport fra evaluering av et opplæringstilbud til fosterforeldre.

Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore, Anna Hagen Tønder

Gjennomgående dokumentasjon eller opplæringsboka i ny form?
Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Anna Hagen

Norsk deltakelse i EU-komiteer
En oversikt over trekk ved forvaltningens deltakelse i komiteer og ekspertgrupper under Europakommisjonen

Anna Hagen

Europeisk integrasjon og nasjonal forvaltningsutvikling
En kartlegging av nyere norsk forskning på feltet

Kjersti Melberg, Kari Anne Holte og Astrid Solberg, Mona Bråten og Rolf Andersen

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser

Heidi Enehaug, Anne Inga Hilsen og Trude Steinum

Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom
<<  13 14 15 16 17 [1819 20 21 22  >>