Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Magne Bråthen

Tidligere arbeidssøkere ett år etter NAV
– En oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved NAV høsten 2006

Sol Skinnarland og B. Andersen

Å løfte i flokk til rett tid
Akkordtariffen som lønns- og styringssystem i byggebransjen

Heidi Enehaug, Anne Inga Hilsen og Trude Steinum

Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom

Yousefi, A, & Johsen, C.D.& Rønning, L.B, Kindt, M.T. &, Katralen, T.M.S

50 timer samfunnskunnskap: en brukerundersøkelse

Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

Felles utfordringer – like løsninger?
Integrering i Danmark, Sverige og Norge
<<  14 15 16 17 18 [1920 21 22 23  >>