Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Åse B. Grødeland and Aadne Aasland

Informality and Informal Practices in East Central and South East Europe

CERC (Contemporary Europe Research Centre, University of Melbourne) Working Papers Series

Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

Likelønn og kjønnssegregering. Gamle tema, nye spørsmål

Gudmund Hernes, Bjørne Grimsrud og Jon M. Hippe

Samarbeid for utvikling
Partssamarbeid, sosial kapital og utvikling av bedrifter og virksomheter

Hanne Bogen, Torunn Kvinge, Karin Høyland og Bjørg Østnor

Egen bolig – også når helsa svikter?
Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre

Jørn Ivar Hamre og Magne Bråthen

Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal 2003
Dokumentasjon og analyse av effekter november 2004

Anne Inga Hilsen og Trude Steinum

Fortell meg at jeg er ønsket!
Sluttrapport fra Livsfaseprosjektet i trygdeetaten, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

Anne Inga Hilsen og Britt Elin Strand

Fortellinger om å få det til
<<  15 16 17 18 19 [2021 22 23 24  >>