Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Anne Kielland and Roger Ouensavi

Child labor migration in Benin
Magnitude and Determinants

Ragnhild Steen Jensen

Kvinner og jobb etter småbarnsfasen

Kristine Nergaard

Norway

Anne Britt Djuve, Jon Rogstad, Jan Arild Snoen og Erik Bruce

Innvandrere – fremtidens olje?

Anna Hagen

Norsk deltakelse i EU-komiteer
En oversikt over trekk ved forvaltningens deltakelse i komiteer og ekspertgrupper under Europakommisjonen

Åsmund Arup Seip

Et nytt syn på staten
Forhandlingsrett overfor en statlig arbeidsgiver

J. B. Grøgaard, T. Midtsundstad & M. Egge

Følge opp - eller forfølge?
<<  19 20 21 22 23 [2425 26 27 28  >>