Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Anna Hagen og Elin Sjønnesen

Organisering av forskningsprogrammer i Norges forskningsråd
En kartlegging av trekk ved formell struktur og beslutningsprosesser i programmene

Siri Drengsrud, Anna Hagen, Freddy Hansen og Thomas Laudal

Håndbok i EØS-arbeid
Utforming og gjennomføring av regelverket i EU og EØS

Anna Hagen

Europeisk integrasjon og nasjonal forvaltningsutvikling
En kartlegging av nyere norsk forskning på feltet

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Norway

Heidi Wiig Aslesen, Tori Grytli, Arne Isaksen, Bård Jordfald, Ove Langeland og Olav R Spilling

Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo

Anne Britt Djuve

Ung, farget og arbeidsledig?
<<  20 21 22 23 24 [2526 27 28 29  >>