Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore, Anna Hagen Tønder

Gjennomgående dokumentasjon eller opplæringsboka i ny form?
Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Anna Hagen

Norsk deltakelse i EU-komiteer
En oversikt over trekk ved forvaltningens deltakelse i komiteer og ekspertgrupper under Europakommisjonen

Anna Hagen

Europeisk integrasjon og nasjonal forvaltningsutvikling
En kartlegging av nyere norsk forskning på feltet

Siri Drengsrud, Anna Hagen, Freddy Hansen og Thomas Laudal

Håndbok i EØS-arbeid
Utforming og gjennomføring av regelverket i EU og EØS

Anna Hagen og Elin Sjønnesen

Organisering av forskningsprogrammer i Norges forskningsråd
En kartlegging av trekk ved formell struktur og beslutningsprosesser i programmene

Trine Monica Myrvold og Anna Hagen

Gråsonekonflikter mellom yrkesgrupper
<<  21 22 23 24 25 [2627 28 29  >>