Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Kristine Nergaard

Norway

Anne Kielland

Evolution in approaches to improve access to education for children living in urban slums
w/case studies from Haiti, DRC, Brazil and Bangladesh

Grønningsæter, A.B.

Omsorg for traumatiserte barn
Rapport fra evaluering av et opplæringstilbud til fosterforeldre.

Anne Inga Hilsen og Trude Steinum

Fortell meg at jeg er ønsket!
Sluttrapport fra Livsfaseprosjektet i trygdeetaten, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

Tewodros Kebede, Huafeng Zhang and Jon Pedersen

Just Jobs Index 2013

Per-Harald Rødvei og Lise Lien

Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidspolitisk virkemiddel
Sluttrapport fra prosjektet «Lønn som fornying - vil lønns- og avtalesystemet møte fremtidige behov?»

Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave, Maha Kattaa

Rapid assessment of the impacts of COVID-19 on vulnerable populations and small-scale enterprises in Iraq
Report from the initiative on Assessing Impacts of COVID-19 on Labour Markets in Arab States

Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat
Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon
<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>