Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Tøne Fløtten og Roy A. Nielsen

Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering

Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Bård Jordfald (bildet) har bidratt til rapporten "Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler", utgitt av Senter for lønnsdannelse. I rapporten stilles spørsmålet om hvilken effekt allmenngjorte tariffavtaler har for å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping. Rapporten lanseres på Fafo Østforums seminar i dag. Se program.

Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen

Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi

Rolf K. Andersen

Integrasjon eller autonomi?
En studie av krise- og incestsentre og deres forhold til kommunene

Rolf K. Andersen og Martha Østbye

Krisesentre og kommuner – Samarbeid og konflikt
<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>