Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Anette Brunovskis

Balancing protection and prosecution in anti-trafficking policies
A comparative analysis of reflection periods and related temporary residence permits for victims of trafficking in the Nordic countries, Belgium and Italy

Gudmund Hernes, Bjørne Grimsrud og Jon M. Hippe

Samarbeid for utvikling
Partssamarbeid, sosial kapital og utvikling av bedrifter og virksomheter

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer

Rolf K. Andersen, Torbjørn Arstein, Idar Eidset, Sveinung Skule og Arild H. Steen

Kappløpet – om kompetanse fagutdanning og ungdom i Fellesforbundets bransjer.

Tøne Fløtten og Roy A. Nielsen

Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering

Anne Inga Hilsen og Trude Steinum

Fortell meg at jeg er ønsket!
Sluttrapport fra Livsfaseprosjektet i trygdeetaten, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet
<<  2 3 4 5 6 [78 9 10 11  >>