Skip to main content
  • Rolf K. Andersen, Johanne Stenseth Huseby og Anne Mette Ødegård

Tillitsvalgtpanelet. Oppsummering av resultater fra 2023

  • Fafo-rapport 2024:27
  • Fafo-rapport 2024:27

I denne rapporten samler vi resultatene fra LOs tillitsvalgtpanel i 2023. Det tillitsvalgte i LO-forbundene fikk spørsmål rundt følgende temaer: opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS), rekruttering av nyansatte og ungdom, kommunevalget og grønt skifte.

Tillitsvalgtpanelet ble opprettet i 2012 og finansieres av LO.

  • Publisert: 18. juni 2024
  • Ordrenr. 20894


Arrangement