Fafo-rapporter

Rapportsøk

Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus
Rapportserie om varsling og ytring

Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2016:32

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård

Opplever ansatte å kunne ytre seg fritt? Hvor mange arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Dette er temaet for tre undersøkelser om ytringsfrihet og varsling på norske arbeidsplasser.

Temaet for denne rapporten er ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus (OUS). Vi har undersøkt hvordan leger og sykepleiere vurderer sine muligheter for å ytre seg både internt og eksternt, og vi har studert hva som skjer når de avdekker kritikkverdige forhold. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2016.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20594

Vedlegg 1: Spørreskjema

English summary: Whistleblowing and freedom of speech in Norwegian working life 2016 (Fafo report 2016:33)

Fafo-rapport 2016:33 Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016

Fafo-rapport 2016:34 Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund