Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Victor Adetula

En global utfordring
Dagens Næringsliv | 2017

Victor Adetula

The crisis around Lake Chad
Africa is a Country | 2017

Tone Sommerfelt

Det som skjer i Afrika nå har stor symbolverdi
Dagbladet | 2017

Tone Sommerfelt

Jammehs mange sjansespill
Afrika.no, Fellesrådet for Afrika | 2017

Anne Hatløy, Henriette Lunde, Jon Pedersen og Anne Hatløy

Hjelp eller slaveri?
Vårt Land | 2016

Å kriminalisere bortplassering av barn fratar fattige foreldre på Haiti muligheten til å tilpasse seg krisesituasjoner og gi barna skolegang, viser en studie som Fafo har gjort. I Vårt Land i dag skriver Anne Hatløy, Henriette Lunde, Jon Pedersen og Tone Sommerfelt (bildet) om dette.

Heidi Nicolaisen

Helse og legeerklæring i arbeidsevnevurderingen
Arbeid og velferd | 2016 | Sammendrag / Abstract
<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>