Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Verre for varslere | 2016 | Les kronikken

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Immigrant women fall out labour market again-interview Kilden | 2016

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Den vanskelige foten innenfor for innvandrede kvinner | 2016

Kristin Jesnes og Torstein Nesheim

Tar appene livet av bedriftene? | 2016

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

«Du er en skam for samfunnet» | 2016 | Les kronikken
<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>