Skip to main content

Fafofrokost med rapportlansering

Lite lønn, ingen bønn? Hvordan lavlønnsfella truer arbeidstakere i Norge

onsdag 20. april 2022

kl. 08:30–

09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Lønnsforskjellene er små i Norge. Likevel er én av fire norske arbeidstakere lavlønte, og én av tre lavtlønte sitter fast i lavlønnsfella. På dette seminaret la Fafo frem en ny rapport om de varig lavlønte, etterfulgt av en debatt med faglige eksperter og representanter for partene i arbeidslivet.

I motsetning til mange andre land, har Norge klart å unngå de største lønnsforskjellene i arbeidsmarkedet. Dette forklares vanligvis med den norske modellen for lønnsdannelse, med frontfagsmodellen og koordinering i lønnsforhandlingene som viktige ingredienser.

Tross denne sammenpressede lønnsstrukturen, er det ikke alle som får en like stor del av kaka. Rundt en fjerdedel av norske arbeidstakere er lavlønte. Og blant disse arbeidstakerne er en tredjedel varig lavlønte – personer som over tid blir fanget i lavt betalte yrker og ikke klarer å jobbe seg til en bedre økonomisk posisjon.

Hvem er de varig lavlønte?

Vår nye Fafo-rapport har sett på omfanget av de varig lavlønte i arbeidsmarkedet. Vi ser også på hva som kjennetegner de varig lavlønte og i hvilke bransjer de jobber.

Vi har også undersøkt om de varig lavtlønte ble hardere rammet enn andre grupper da koronakrisen kom i 2020.

Noen av våre funn:

  • Kvinner er overrepresentert. Det samme er lønnstakere med utenlandsk landbakgrunn.
  • Flest lavlønte er å finne i privat sektor, og klart flest varig lavtlønte i salgs-, service- og omsorgsyrker, samt yrker uten krav til formell utdannelse.
  • Varig lavlønte har – som andre sårbare grupper – større sannsynlighet for å miste jobben i krisetider.

På seminaret presenteres flere funn. Vi har også invitert eksperter og representanter fra partene til å kommentere funnene. Her vil vi blant annet diskutere følgende:

  • Er det et problem for den norske modellen at vi har en gruppe i arbeidsmarkedet som forblir lavlønte over tid?
  • Hvis så: Er problemet at vi verdsetter jobber for lavt, eller mangel på mobilitet?
  • Og hva kan og bør vi i så fall gjøre?

Program

Velkommen og introduksjon ved møteleder Jon Erik Dølvik, Fafo. Presentasjon (pdf)

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forskerne Elin Svarstad og Bjorn Dapi. Presentasjon (pdf)

Kommentarer og debatt:

  • Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO
  • Magnus Bjørnbekk, rådgiver, Samfunnspolitisk avdeling i LO
  • Espen Rasmus Moen, professor i økonomi ved BI
  • Line Eldring, avdelingsleder, Samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet

Spørsmål fra salen og seerne

Ny publikasjon

20804Fafo-rapporten «De varig lavlønte – omfang og kjennetegn» er forfattet av Elin Svarstad og Bjorn Dapi på oppdrag fra LO.

Les rapportsammendrag og last ned gratis nettversjon av hele rapporten.

 

 

 

Kronikk: Én av tre lavtlønte sitter fast i lavlønnsfellen

Mange med lav lønn er varig lavtlønte. Kvinner og lønnstakere med utenlandsk landbakgrunn er overrepresentert, skriver Elin Svarstad og Bjorn Dapi i en kronikk. Les kronikken (DN.no, 03.03.22)

Fafofrokost med rapportlansering

Lite lønn, ingen bønn? Hvordan lavlønnsfella truer arbeidstakere i Norge

20. april

kl. 08:30–

09:45

Line Eldring

Fellesforbundet

Espen Rasmus Moen

BI

Magnus Bjørnbekk

LO

Øystein Dørum

NHO

Jon Erik Dølvik

Fafo

Elin Svarstad

Fafo

Bjorn Dapi

Fafo

Fafofrokost med rapportlansering

Lite lønn, ingen bønn? Hvordan lavlønnsfella truer arbeidstakere i Norge

20. april

kl. 08:30–

09:45

Line Eldring

Fellesforbundet

Espen Rasmus Moen

BI

Magnus Bjørnbekk

LO

Øystein Dørum

NHO

Jon Erik Dølvik

Fafo

Elin Svarstad

Fafo

Bjorn Dapi

Fafo

Fafofrokost med rapportlansering

Lite lønn, ingen bønn? Hvordan lavlønnsfella truer arbeidstakere i Norge

20. april

kl. 08:30–

09:45

Line Eldring

Espen Rasmus Moen

Magnus Bjørnbekk

Øystein Dørum

Jon Erik Dølvik

Elin Svarstad

Bjorn Dapi

Fafofrokost med rapportlansering

Lite lønn, ingen bønn? Hvordan lavlønnsfella truer arbeidstakere i Norge

20. april

kl. 08:30–

09:45

Lønnsforskjellene er små i Norge. Likevel er én av fire norske arbeidstakere lavlønte, og én av tre lavtlønte sitter fast i lavlønnsfella. På dette seminaret la Fafo frem en ny rapport om de varig lavlønte, etterfulgt av en debatt med faglige eksperter og representanter for partene i arbeidslivet.

Line Eldring

Espen Rasmus Moen

Magnus Bjørnbekk

Øystein Dørum

Jon Erik Dølvik

Elin Svarstad

Bjorn Dapi

Fafofrokost med rapportlansering

Lite lønn, ingen bønn? Hvordan lavlønnsfella truer arbeidstakere i Norge

20. april

kl. 08:30–

09:45

Line Eldring

Espen Rasmus Moen

Magnus Bjørnbekk

Øystein Dørum

Jon Erik Dølvik

Elin Svarstad

Bjorn Dapi

Fafofrokost med rapportlansering

Lite lønn, ingen bønn? Hvordan lavlønnsfella truer arbeidstakere i Norge

20. april

kl. 08:30–

09:45

Lønnsforskjellene er små i Norge. Likevel er én av fire norske arbeidstakere lavlønte, og én av tre lavtlønte sitter fast i lavlønnsfella. På dette seminaret la Fafo frem en ny rapport om de varig lavlønte, etterfulgt av en debatt med faglige eksperter og representanter for partene i arbeidslivet.

Line Eldring

Espen Rasmus Moen

Magnus Bjørnbekk

Øystein Dørum

Jon Erik Dølvik

Elin Svarstad

Bjorn Dapi

Fafofrokost med rapportlansering

Lite lønn, ingen bønn? Hvordan lavlønnsfella truer arbeidstakere i Norge

20. april

kl. 08:30–

09:45

Line Eldring

Espen Rasmus Moen

Magnus Bjørnbekk

Øystein Dørum

Jon Erik Dølvik

Elin Svarstad

Bjorn Dapi

Fafofrokost med rapportlansering

Lite lønn, ingen bønn? Hvordan lavlønnsfella truer arbeidstakere i Norge

20. april

kl. 08:30–

09:45

Lønnsforskjellene er små i Norge. Likevel er én av fire norske arbeidstakere lavlønte, og én av tre lavtlønte sitter fast i lavlønnsfella. På dette seminaret la Fafo frem en ny rapport om de varig lavlønte, etterfulgt av en debatt med faglige eksperter og representanter for partene i arbeidslivet.

Line Eldring

Espen Rasmus Moen

Magnus Bjørnbekk

Øystein Dørum

Jon Erik Dølvik

Elin Svarstad

Bjorn Dapi

Fafofrokost med rapportlansering

Lite lønn, ingen bønn? Hvordan lavlønnsfella truer arbeidstakere i Norge

I auditoriet i Annekset

20. april

kl. 08:30–

09:45

20. april

kl. 08:30–

09:45

Lite lønn, ingen bønn? Hvordan lavlønnsfella truer arbeidstakere i Norge

Fafofrokost med rapportlansering
I auditoriet i annekset

Lite lønn, ingen bønn? Hvordan lavlønnsfella truer arbeidstakere i Norge

Fafofrokost med rapportlansering

Line Eldring

Espen Rasmus Moen

Magnus Bjørnbekk

Øystein Dørum

Jon Erik Dølvik

Elin Svarstad

Bjorn Dapi