Skip to main content

HivNorge og Fafo inviterte til seminar

Markering av verdens aidsdag, 2022

torsdag 1. desember 2022

kl. 13:00–

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Har hivepidemien forandret oss? Dette var hovedspørsmålet da HivNorge og Fafo inviterte til fagseminar på verdens aidsdag. Hvordan har hivepidemien bidratt til holdningsendringer på en rekke samfunnsområder? Stikkord fra seminarprogrammet var skeivt kulturår, rusbehandling, brukerrollen i helse- og velferdstjeneste, kirkens transformasjon og nye epidemier.

Vi er ved slutten av det skeive kulturåret.

  • Har erfaringene fra hivepidemien bidratt til de store endringene i samfunnets holdninger til LHBT+?

Brukernes rolle i helse- og velferdstjenester, forskning og kunnskapsproduksjon styrkes.

  • Lærte vi noe om dette gjennom hivepidemien?

Kirken diskuterer hvordan de skal ta et oppgjør med sin historie når det gjelder LHBT+ og andre minoriteter.

  • Har erfaringene fra kampen mot hiv bidratt til dette?

Vi har vært igjennom flere nye epidemier, koronapandemi og apekopperepidemi.

  • Tok vi med oss lærdom fra hivepidemien inn i møtet med de nye epidemiene?

Myndigheter og sivilt samfunn er opptatt av at helseinformasjon ikke når frem til alle grupper og særlig de ulike migrantgruppene. 

  • Hvordan bør det jobbes annerledes? Har helsevesen og frivillige organisasjoner de verktøyene som trengs i dette arbeidet?

Dette er spørsmål vi diskuterte på seminaret den 1. desember.

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, daglig leder, Fafo og Anne-Karin Kolstad, generalsekretær, HivNorge

Øivind Jul Nilsen, seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet: Hiv og soi og utvikling. Den epidemiologiske situasjonen for Hiv-infeksjon, gonoré og syfilis i Norge. Hva er hivsituasjonen i Norge i dag? Hvordan har denne utviklet seg? Hvor trykker skoen fortsatt? Migrasjon fra Ukraina. Andre soier, hva er utfordringen i dag og for hvilke grupper? Presentasjon (pdf)

Arne Backer Grønningsæter, forsker, Fafo: Har hiv forarndret oss? Holdninger, levekår og helse. Med utgangspunkt i Fafo-forskning på hiv-feltet er spørsmålet hvordan erfaringene med hiv endret holdninger til LHBT+, rus, brukermedvirkning, religion og stigmatisering av utsatte grupper. Har vi lært noe i møtet med nye epidemier? Presentasjon (pdf)

Jarl Wåge, tidligere generalsekretær i Pluss: Hva betydde hiv på 80- og 90-tallet? Hemmelig adresse og passord hos Sulpen, hvilke fordommer og stigma forholdt man seg til dersom man delte sin hivdiagnose? Hva kostet det å holde denne for seg selv.

Kaffepause

Samtale: Hva har vi lært av epidemiene?
Arild Johan Myrberg, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Wolela Haile, daglig leder, Tverrkulturell Helseinfo (THI)
Frode Hagen, smittevernoverlege i Helseetaten, Oslo kommune
Anne-Karin Kolstad, HivNorge
Panelleder: Guro Sørensen

Samtale: Hva har vi lært av hivepidemien?
Arne Backer Grønningsæter, Fafo
Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg, direktør for kommunikasjon, diakoni og samfunnskontakt, Diakonhjemmet Omsorg
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder av kirkerådet i Den norske kirke
Panelleder: Anne-Karin Kolstad

Avslutning:
Karl Kristian Bekeng, statssekretær (Ap), Helse- og omsorgsdepartementet

Møteleder: Guro Sørensen, rådgiver, HivNorge

 

hivnorge fafo logo

Seminaret ble arrangert av HivNorge og Fafo

 

 

 

Relevante Fafo-publikasjoner

Elgvin, Olav, Arne Backer Grønningsæter og Edvard Nergård Larsen (2020), Å være en sak. LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i Kirken . Fafo-rapport 2020:20

Grønningsæter, Arne Backer og Inger Lise Skog Hansen (2018), Om å bli eldre med hiv. Fafo-rapport 2018:43

Grønningsæter, Arne Backer (2017), Å bli eldre med hiv. En pilotstudie. Fafo-notat 2017:02. 

de Paoli, Marina Manuela, Arne Backer Grønningsæter, Elizabeth Mills (2010), HIV/AIDS, the disability grant and ARV adherence. Summary report. Fafo-report 2010:28. 

Mills, Elizabeth, Marina Manuela de Paoli and Arne Backer Grønningsæter (2009), Love in the Time of AIDS: The Relational Gender Dynamics of Prevention, Testing and Treatment. Fafo-paper / CSSR Working Paper No. 252.

Grønningsæter, Arne Backer, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug (2009), Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009. Fafo-rapport 2009:13. 

Mandal, Roland, Bjørn Richard Nuland and Arne Backer Grønningsæter (2008), HIV in Norway: Knowledge and Attitudes. Fafo-report 2008:44. 

Mandal, Roland, Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter (2008), Fortsatt farlig å kysse? Kunnskap om og holdninger til hiv. Fafo-rapport 2008:21. 

Grønningsæter, Arne Backer og Bjørn Richard Nuland (2008), Diskriminering av lesbiske, homofile og bifile og av hivpositive. En litteraturgjennomgang. Fafo-notat 2008:24. 

Grønningsæter, Arne (ed.) (2004), Living Conditions and Quality of life among People Living with HIV in Norway. English summary. Fafo-report 451. 

Fangen, Katrine, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås (2002), Levekår og livskvalitet blant hivpositive. Fafo-rapport 402.