Research areas
Ny teknologi

Contact

Researchers

Research Director
Researcher
Research professor
Researcher
Inger Marie Hagen og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2020:07
Kristine Nergaard
Hjemmekontor og digitale løsninger. Faktaflak
Undersøkelse om hjemmekontor og bruk av digitale løsninger
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Marianne Jenum Hotvedt and Natalie Videbæk Munkholm
Fafo-paper 2019:06
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Digitale skillelinjer
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018
Fafo-rapport 2018:36
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
Fafo-rapport 2017:41
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fafo-notat 2016:23
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll
Delingsøkonomien møter den nordiske modellen
Faktaflak til Fafo-frokost 27. september 2016
Mona Bråten
Fafo-rapport 2016:05
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:28
Jean-Louis Laville
The future of work
The debate in France
Fafo-rapport 309

Sigurd Martin Nordli Oppegaard

Regulating Flexibility: Uber’s Platform as a Technological Work Arrangement

Nordic Journal of Working Life Studies

Jørgen Ingerød Steen, Johan Røed Steen, Kristin Jesnes and Rolf Røtnes

The Knowledge-intensive Platform Economy in the Nordic Countries

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv

Liv Helene Roverud, Tor Kristian Kjølvik, Torstein Nesheim og Kristin Jesnes

Mellomledd i oppdragsmarkedet

Tuomo Alasoini, Tomas Berglund, ,Anna Hedenus, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Stine Rasmussen, Johan Røed Steen, Pekka Varje

Digital Transformations of Traditional Work in the Nordic Countries

Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen

The Nordic future of work
Drivers, institutions, and politics

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy
Report from a pilot project

Kristin Jesnes og Torstein Nesheim

Tar appene livet av bedriftene?

Kristin Jesnes og Torstein Nesheim

Formidlingsøkonomi, ikke delingsøkonomi