Aktive prosjekter

Evaluering av fraværsgrensen i videregående skole

Formålet med  prosjektet er å evaluere hvilken innvirkning fraværsgrensen har på utviklingen av fravær og frafall, hvordan fraværsgrensen implementeres, fortolkes og praktiseres lokalt, og hvilke konsekvenser en fraværsgrense har både for elever og andre grupper.

Prosjektleder

Jon Rogstad


Prosjektdeltaker(e)

Mathilde Bjørnset

Eksterne forskere

Nina Drange

Hege Gjefsen


Oppdragsgiver(e)

UtdanningsdirektoratetProsjektperiode

mai 2017
januar 2020

Fafo-rapport 2018:41
Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2