Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Hvordan har utviklingen i utelivsbransjen vært de siste fem årene?

Prosjektleder

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

Arbeidstilsynet

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Prosjektperiode

 
august 2019
april 2020

I dette prosjektet skal utelivsbransjen kartlegges, blant annet for å se hva slags endringer som har skjedd siden forrige undersøkelse i 2014.

Dette vil gi kunnskap om sysselsetting og kjennetegn ved de ansatte, lønns- og arbeidsvilkår, HMS og kjennskap til useriøs virksomhet. Oppdraget gjennomføres for Arbeidstilsynet, som også vil ha en vurdering av om iverksatte tiltak har hatt en effekt.

Målet er med andre ord å gi en overordnet vurdering av om utelivsbransjen har beveget seg i mer eller mindre useriøs retning. Problemene i deler av utelivsbransjen var bakgrunnen for at det i 2014 ble etablert et treparts bransjeprogram, som skal mobilisere arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter til i fellesskap å dokumentere  og ta fatt i erkjente utfordringer når det gjelder arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Siden den gang er det innført krav om personallister og kassasystemer. Dessuten er minstelønnssatsen i tariffavtalen allmenngjort (fra 1. januar 2018).

Som i 2014 skal det blant annet gjennomføres en spørreundersøkelse blant ansatte. I tillegg til spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, vil de få svare på om de har erfaring med svart arbeid og tilfeller av seksuell trakassering. Det vil også bli gjennomført intervjuer med tilsynsmyndigheter, skjenkekontrollører og regionale verneombud.

I forbindelse med den forrige undersøkelsen ble det utarbeidet følgende indikatorer: HMS og arbeidsmiljø, sykefravær, arbeidstid/arbeidsavtaler, vold, trusler og seksuell trakassering, lønn/overtid/tillegg og kollektive partsforhold, kompetansenivå og useriøsitet. Disse skal oppdateres.

I 2018 var det nesten 70 000 sysselsatte i serveringsvirksomheten. Mange av virksomhetene er små, og drøyt halvparten har færre enn fem ansatte. Det er høy utskiftning av personale, blant annet fordi mange unge kombinerer jobb i bransjen med studier. Nesten halvparten av arbeidstakerne er under 25 år.