Aktive prosjekter

Organisering i franchise og konsern

I dette prosjektet skal vi sammenlikne driftsformene franchise og konsern og se på hvilke rettslige og praktiske konsekvenser slike driftsformer har for arbeidstakernes situasjon. Utgangspunktet er at andre selskaper enn arbeidsgiver indirekte kan styre organisering av arbeidet.

Bakgrunnen for prosjektet er Arbeids- og sosialdepartementets ønske om å få vite mer om kjennetegnene ved de ulike selskapsformene, samt hva som er forskjellene på dem og likhetene mellom dem.

Det er tidligere forsket lite på franchiseorganisering, som er å finne innenfor tjenesteytende del av privat sektor (som eksempel treningssentre, frisørsalonger og dagligvare). 

Prosjektleder

Anne Mette Ødegård

Prosjektdeltaker(e)

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

oktober 2019
desember 2020