Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Utredning om forhandlingsansvaret for lærere

Prosjektleder

Åsmund Arup Seip

Forskere

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsforbundet

Prosjektperiode

 
oktober 2018
januar 2019

Utredningen skal redegjøre for bakgrunnen for overføringen av forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til KS i 2004 og peke på strukturelle utviklingstrekk som har hatt betydning for forankringen av forhandlingsansvaret på arbeidsgiversiden.

Prosjektet vil gi en beskrivelse av den historiske begrunnelsen for at lærerne hadde staten som forhandlingsmotpart og bakgrunnen for at forhandlingsansvaret for lærere ble overført fra staten til kommunene i 2004. Utredningen vil også se på hvordan forutsetningene for overføringen er fulgt opp, og videre identifisere utviklingstrekk som har betydning for dagens forhandlingssituasjon i stat og kommune.