Skip to main content
  • Fafo-rapport 2013:10
  • Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård

Kvinner i fagbevegelsen 2013

Representasjon i LO og forbundene

  • Fafo-rapport 2013:10
 

I denne rapporten ser vi på kvinners representasjon og deltakelse i LO og i forbundene. Vi trekker opp de historiske linjene og ser på hvordan likestilling som saksfelt har utviklet seg i LO over 100 år.
Historien illustreres med portretter og intervjuer av kvinnelige tillitsvalgte. Vi spør:
– Hvordan er kvinners representasjon i ulike verv og posisjoner?
– Har kvinner styrket sin representasjon siden 2007?
– Hva gjenstår av utfordringer på likestillingsområdet, og hvordan arbeider forbundene med dette i dag?

  • Publisert: 2. februar 2013
  • Ordrenr. 20300
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422- 986-0 (papirutgave)ISBN 978-82-7422- 987-7 (nettutgave)ISSN 0801-6143