Fafo-rapporter

Rapportsøk

Arbeidsforhold i utelivsbransjen

Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen

Fafo-rapport 2014:02

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Arbeidsforhold i utelivsbransjen

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen

Utelivsbransjen er mangslungen. Den rommer alt fra tradisjonsrike spisesteder, gourmetrestauranter og kafeer til barer, nattklubber og puber. Bransjen er med på å gi byer og tettsteder liv og identitet, og den bidrar til sysselsetting, ikke minst av unge mennesker. Samtidig er bransjen preget av utfordringer. I deler av bransjen finner vi useriøse aktører som tilbyr arbeidstakerne lønns- og arbeidsvilkår som er langt dårligere enn hva som i Norge regnes som anstendige og akseptable. Vi finner eksempler på aktører som systematisk bryter lover og regler, og som skaper vanskelige konkurransevilkår for de mange seriøse virksomhetene som også preger bransjen. I denne rapporten presenterer vi bransjen slik den framstår i dag, og vi retter et særlig blikk mot de som arbeider der.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20349

Vedlegg 1 Spørreskjema

Vedlegg 2 Intervjuguider

Vedlegg 3 Metodisk refleksjon