Arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Kommende og nylige arrangementer

Brexit Breakfast

Fafo Eastforum seminar
 • Friday 22 November 2019, 08:30–09:45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hva slags virkninger kan Brexit få for arbeidsmarkedsregulering og arbeidstakerrettigheter i Europa, inkludert Norge? Dette er temaet når professor Paul Marginson fra University of Warwick/Fafo holder foredraget: «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations». Jon Erik Dølvik, Fafo, vil gi bakgrunnsinformasjon om relevansen av britisk politikk for norsk arbeidslivspolitikk. Panelsamtale med Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO og Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, om den mulige effekten av Brexit på europeisk og norsk arbeidslivspolitikk. Foredraget og kommentaren holdes på engelsk. Panelsamtalen holdes på norsk.

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

Fafo Breakfast
 • Thursday 7 November 2019, 08:30–09:45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • «Flyktningpolitikk i Europa og i nærområdene – trender og scenarier» er den norske tittelen på dette seminaret som holdes på engelsk. De fleste er enige i at de som flykter fra krig og forfølgelse skal kunne søke beskyttelse i andre land. Det er mer omstridt hva denne beskyttelsen skal innebære, og hvem som skal ta kostnadene som knyttes til det å gi slik beskyttelse. På dette seminaret tok vi opp noen av dilemmaene som oppstår når stater prøver å samarbeide om flyktningpolitikk – i Europa og i nærområdene.

Deltid – løsningen som ble et problem?

Fafo-seminar
 • Torsdag 24. oktober 2019, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Norske kvinners yrkesdeltakelse er i verdenstoppen, men en stor andel arbeider fortsatt deltid. Hvordan har synet på deltid utviklet seg i Norge de siste 40 årene? Når blir deltid utenforskap? Hvem er mest utsatt blant de deltidsansatte? Og hvordan håndteres utfordringer knyttet til deltid på arbeidsplassene? Dette er noen av spørsmålene som ble belyst og diskutert på dette seminaret.

Kunst- og kulturbransjen – interessekamp for «løsarbeidere»

Fafofrokost med rapportlansering
 • Onsdag 9. oktober 2019, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Kunstnere og kulturarbeidere utmerker seg ved at de langt sjeldnere enn andre har fast ansettelse og forutsigbar inntekt. I lys av digitalisering og nye tilknytningsformer har Fafo sett nærmere på hvordan kunstnernes organisasjoner jobber med å sikre sine medlemmers inntekts- og arbeidsbetingelser.

«Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

Fafo Østforum seminar
 • Tirsdag 8. oktober 2019, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen?

#Rosastreiken: et bud om framtidens streik?

Fafo-frokost
 • Fredag 20. september 2019, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Foodora-syklistenes forhandlinger med arbeidsgiver førte ikke frem, og 20. august gikk de ut i streik. Ett av de viktigste punktene for de ansatte har vært krav om tariffavtale, noe Foodora foreløpig ikke har gått med på. De rosakledde streikerne har tiltrukket seg mye oppmerksomhet med både sykkeltog og tilbud om å fikse sykler. På denne Fafo-frokosten satte vi søkelyset på streiker i framtidens arbeidsliv med utgangspunkt i Foodora-streiken som et eksempel. Er dette en ny type streik vi vil se mer av i framtiden?

Studieforbundene som tilrettelegger for voksnes læring

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Tirsdag 27. august 2019, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Scroll nedover seminarnettsiden for å laste ned seminarpresentasjon og ny rapport.

  Studieforbundene er ideelle organisasjoner med voksenopplæring som hovedformål, og bidrar til organisert opplæring i mer enn 500 frivillige og ideelle medlemsorganisasjoner. Mangfold i kurstilbud og nærhet til deltakernes erfaringer er kjennetegn på studieforbundenes arbeid. En ny Fafo-rapport viser at kursdeltakerne opplever at deres praksiserfaring brukes aktivt i læringen, og at læringstilbudet er tilpasset deres interesser og behov. For mange av personene med kort formell utdanning er kursene et nytt og positivt møte med utdanningssystemet. På dette frokostseminaret ble rapporten presentert og kommentert.

Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Tirsdag 20. august 2019, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Scroll nedover seminarnettsiden for å laste ned seminarpresentasjon og ny rapport

  Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over dette. Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser Fafos evaluering. På dette seminaret ble rapporten overrakt til statsråd Monica Mæland.