Skip to main content

Evaluering av fagfornyelsen


Fafo, NIFU og Oslo Met gjennomfører en samlet, helhetlig evaluering av fagfornyelsen i yrkesfag. Fagfornyelsen medfører viktige endringer av innhold og struktur i yrkesfagene i videregående skole.

Prosjektet er organisert i fem arbeidspakker, med ett hovedansvarlig institutt for hver arbeidspakke, men hvor instituttene likevel samarbeider på tvers i hver pakke:

 1. Styring og iverksetting (NIFU)
 2. Yrkesdidaktikk (Oslo Met)
 3. Elevene og lærlingenes erfaringer (Fafo)
 4. Relevans for arbeidsmarkedet (Fafo)
 5. Syntese og gjennomstrømning (NIFU)

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  januar 2021
 • Avsluttes:
  mars 2026

Oppdragsgiver

 • Utdanningsdirektoratet