Skip to main content

Evaluering av forsøk med økt grunnbemanning i barnehager i Oslo


Prosjektet er en en følgevaluering av to forsøk/tiltak som er igangsatt i noen utvalgte bydeler og barnehager i Oslo. De to forsøksordningene er et forsøk med en ekstra ressurspedagog som startet i 2019 og et forsøk med økt grunnbemanning som starter høsten 2021.

Forsøkene er lagt til barnehager i særlig levekårsutsatte områder, og målet er å utjevne sosiale forskjeller gjennom å styrke barnehagetilbudet i disse områdene. Formålet med prosjektet er å frambringe et kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av tiltakene og politikkutforming på feltet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2021
  • Avsluttes:
    april 2024

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune

Partnere

Bærekraftsmål