Aktive prosjekter

Evaluering av fagfornyelsen

Fafo, NIFU og Oslo Met gjennomfører en samlet, helhetlig evaluering av fagfornyelsen i yrkesfag. Fagfornyelsen medfører viktige endringer av innhold og struktur i yrkesfagene i videregående skole. Prosjektet er organisert i fem arbeidspakker, med ett hovedansvarlig institutt for hver arbeidspakke, men hvor instituttene likevel samarbeider på tvers i hver pakke: 1.Styring og iverksetting (NIFU), 2.Yrkesdidaktikk (Oslo Met), 3.Elevene og lærlingenes erfaringer (Fafo), 4.Relevans for arbeidsmarkedet (Fafo), 5. Syntese og gjennomstrømning (NIFU).

Prosjektleder

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Utlendingsdirektoratet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

januar 2021
mars 2026