Aktive prosjekter

Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i Norge, i andre land med kollektive lærlingbaserte fagopplæringssystemer samt i avsenderlandene. Prosjektet vil også gi ny kunnskap om ulike strategier og tiltak som er iverksatt for å møte nye utfordringer skapt av et åpnere arbeidsmarked.

Prosjektledelse

Jon Erik Dølvik

Eksterne forskere

Christine Trampusch, Universität zu Köln Jens Arnholtz, FAOS/Københavns Universitet Jonas Felbo-Kolding, Copenhagen Business School Christian Helms-Jørgensen, Roskilde Universitet Horacy Debowski, SGH Warsaw School of Economics Kaja Reegård, NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd, FINNUT

Prosjektperiode

mai 2016
juni 2022