Finansiering av lærlinger

Fafo skal gjennomføre en utredning av en innbetalingsordning for lærlinger. I utredningen skal vi kartlegge bruken av innbetalingsordninger i andre europeiske land og diskutere styrker og svakheter ved ulike modeller for finansiering av lærlinger.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2021:23
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
En diskusjon av styrker og svakheter ved ulike ordninger

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

september 2019
desember 2021