Aktive prosjekter

Evaluering av fraværsgrensen i videregående skole

Formålet med  prosjektet er å evaluere hvilken innvirkning fraværsgrensen har på utviklingen av fravær og frafall, hvordan fraværsgrensen implementeres, fortolkes og praktiseres lokalt, og hvilke konsekvenser en fraværsgrense har både for elever og andre grupper.

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:41
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2

Fafo-rapport 2017:33
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring


Prosjektdeltaker(e)

Mathilde Bjørnset
Jon Rogstad

Eksterne forskere

Nina Drange

Hege Gjefsen


Oppdragsgiver(e)

UtdanningsdirektoratetProsjektperiode

mai 2017
januar 2020