Aktive prosjekter

Kompetanseløft 2025 for helsesektoren

Fafo skal sammen med tre andre aktører utvikle statistisk underlagsmateriale til regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i helse og omsorgssektoren for perioden 2021–2025. Vi skal også evaluere bruken av ressurser for å nå målene for K 2025.

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Eksterne forskere

Oppdragsgiver(e)

Helsedirektoratet

Prosjektperiode

november 2021
desember 2026