Aktive prosjekter

Motivasjon og mestring: Unge i randsonen mellom skole, venner og familie

Hensikten med prosjektet er å bidra til å øke andelen som fullfører videregående opplæring.

I den første delen av prosjektet har vi kartlagt hva vi vet om ungdommer i randsonen når gjelder deres motivasjon for læring, sett på bakgrunn av hvordan de opplever å mestre livet utenfor skolen. Ambisjonen har vært å etablere et kunnskapsgrunnlag for å utvikle et hovedprosjekt.

I hovedprosjektet følger vi ungdommer som har særlig høy risiko for å falle fra i utdanningsløpet. Målet er at flere skal settes i stand til å kunne gjennomføre videregående opplæring.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2019:22
Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Erfaringer fra to pilotkommuner

Fafo-notat 2018:13
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning

Prosjektledelse

Jon Rogstad

Prosjektdeltaker(e)

Mathilde Bjørnset

Oppdragsgiver(e)

Kronprinsparets fond

Prosjektperiode

juni 2017
juni 2021