Aktive prosjekter

Ship Global

Hvordan har EUs østutvidelse og teknologiske endringer påvirket lokalisering, arbeidsdeling og strømmene av arbeidskraft og investeringer mellom ulike regioner og ledd i produksjonskjedene? Det er ett av spørsmålene som Fafo og Institutt for samfunnsforskning – i samarbeid med forskere fra fem land – skal besvare gjennom prosjektet. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Prosjektledelse

Ines Wagner, ISF

Oppdragsgiver(e)

Norges Forskningsråd

Forskningstema

Arbeidsinnvandring

Prosjektperiode

september 2020
desember 2024