Skip to main content

Kompetanseløft 2025 for helsesektoren


Fafo skal sammen med tre andre aktører utvikle statistisk underlagsmateriale til regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i helse- og omsorgssektoren for perioden 2021–2025. Vi skal også evaluere bruken av ressurser for å nå målene for K 2025.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2021
  • Avsluttes:
    desember 2026

Oppdragsgiver

  • Helsedirektoratet

Bærekraftsmål