Skip to main content

Avansert klinisk sykepleie i kommunene

Kartlegging av sykepleiere med Master i Avansert Klinisk allmennsykepleie (AKS), deres roller og arbeidsoppgaver i kommunale helse- og omsorgstjenester, synspunkter på innholdet i utdanningen og kommunenes planer for bruk av AKS-utdannede. Det benyttes registerdata, survey og kvalitative intervjuer i utvalgte casekommuner.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2024
  • Avsluttes:
    november 2024

Oppdragsgiver

  • KS

Bærekraftsmål