Skip to main content

Vikarbruk i helse- og omsorgssektoren


Beskriver omfang, kostnader, begrunnelser og effekter av ulike former for vikarbruk i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og i spesialisthelsetjenesten.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2022
  • Avsluttes:
    mars 2023

Oppdragsgiver

  • Helsedirektoratet

Bærekraftsmål