Skip to main content

ABE-reformen og kampen mot arbeidslivskriminalitet

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) som ble introdusert av Solbergregjeringen fra og med budsjettåret 2015, innebærer et årlig kutt i de statlige driftsbudsjettene. Har denne reformen hatt effekt på arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Norge?

I dette prosjektet vil Fafo undersøke om ABE-reformen har hatt innvirkning på arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Sentrale etater i kampen mot arbeidskriminalitet er Arbeidstilsynet, politiet, Nav og Skatteetaten.

Undersøkelsen vil omfatte disse etatene og a-krimsentrene, og gjennom dokumentstudier og intervjuer skal prosjektet kartlegge ressurssituasjonen i de mest sentrale etatene rettet mot bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, og undersøke mulige effekter av ABE-reformen.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  april 2020
 • Avsluttes:
  mai 2021

Oppdragsgiver

 • LO

Bærekraftsmål

Arrangementer

 • <h3>Fafo Østforum</h3>
<p>er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er <a href="http://fafooestforum.no/index.php/nyheter" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dir="ltr">nyhetstjeneste</a> og <a href="http://fafooestforum.no/index.php/seminarer" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dir="ltr">seminarer</a> – dette var arrangement nr. 88. <a href="http://www.fafooestforum.no/index.php/om-oss/pamelding-nyhetsbrev?acm=668_139" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bestill nyhetsbrev.</a></p>
Østforum har i dag 23 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder <!-- This email address is being protected from spambots. --><a href="javascript:/* This email address is being protected from spambots.*/" target="_blank">Anne Mette Ødegård<span class="cloaked_email ep_315efc29" style="display:none;"><span data-ep-b39bf="o" data-ep-ae2b2="am"><span data-ep-b39bf=".n" data-ep-ae2b2="o@"><span data-ep-ae2b2="fa" data-ep-b39bf="fo"></span></span></span></span></a><script>RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_315efc29", true);</script>. Les mer på <a href="https://fafooestforum.no/index.php/om-oss/om-fafo-ostforum" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dir="ltr">nettsidene til Fafo Østforum</a>
  Torsdag 3. mars 2022, kl. 14.00–16.00

  Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?

  Fafo Østforum seminar