Skip to main content

Arbeidsgivere og tariffavtaler


I dette prosjektet skal vi undersøke arbeidsgivernes holdninger til og motivasjon for å organisere seg i arbeidsgiverforeninger og å inngå tariffavtaler. Vi vil blant annet undersøke om det er systematiske forskjeller mellom virksomheter med og uten tariffavtaler og organiserte og uorganiserte virksomheter.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2019
  • Avsluttes:
    mars 2021

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet

Bærekraftsmål