Skip to main content

Hvordan påvirker ny teknologi kompetansebehovet i varehandelen?


Hensikten med prosjektet er å belyse hvordan ny teknologi og endrede strukturer i varehandelen vil påvirke arbeidsoppgaver og krav til kompetanse hos ansatte.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2018
  • Avsluttes:
    april 2019

Oppdragsgiver

  • NAV