Fullførte prosjekter

ABE-reformen - hvordan påvirker den statlige virksomheter?

Hvordan påvirker ABE-reformen statlige virksomheter? Hvilken betydning har reformen for arbeidshverdagen i virksomhetene?

Regjeringen innførte fra budsjettåret 2015 avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) som en fast del av budsjettarbeidet. Som følge av reformen har statlige etater og virksomheter fått årlige budsjettkutt fra 0,5 til 0,8 prosent. Kuttene er ment å gi «et desentralt ansvar for å effektivisere og et viktig insentiv for statlige virksomheter og virksomhetsledere til å gjennomføre systematisk effektiviseringsarbeid». I Jeløya-plattformen 2019 viser regjeringen til at offentlig sektor må vise omstillingsevne og -vilje, og at tiltak for å effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor må gjennomføres. I dette prosjektet undersøker vi hvordan et utvalg departementer og underliggende etater håndterer og implementerer regjeringens ABE-reform.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2019:36
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt

Faktaflak
Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

LO Stat

Prosjektperiode

juni 2019
desember 2019