Fullførte prosjekter

Hvordan påvirker ny teknologi kompetansebehovet i varehandelen?

Hensikten med prosjektet er å belyse hvordan ny teknologi og endrede strukturer i varehandelen vil påvirke arbeidsoppgaver og krav til kompetanse hos ansatte.


Eksterne forskere

Rolf Røtens, Samfunnsøkonomisk analyse

Maja Tofteng, Samfunnsøkonomisk analyse


Oppdragsgiver(e)

NAVProsjektperiode

september 2018
april 2019