Kunnskapssammenfatning - Heltidskultur

Kunnskapsoppsummering av forsknings- og erfaringsmateriale som foreligger på heltidskultur¬området. Tar for seg a) bakgrunnen for deltidsomfanget og gevinster ved å benytte større stillinger, b) de ulike turnustiltakene som har ført til større stillinger uten å ha negative effekter på arbeidsmiljøet og c) organisatoriske forutsetninger for å ta ut potensialet i de ulike tiltakene.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2021:01
Leif E. Moland
En kunnskap- og eksempelsamling

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Ketil Bråthen
Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Oslo kommune

Prosjektperiode

mai 2020
januar 2021