Fullførte prosjekter

LOs ungdomssatsning

Gir LOs ungdomssatsning aktive medlemmer og tillitsvalgte?

LO-forbundene har et betydelig antall unge medlemmer per i dag som er med på å styrke forbundene på arbeidsplassen. Samtidig er det viktig for LO å sikre at flere unge medlemmer deltar i organisasjonen. I dette prosjektet skal vi se nærmere på LOs ungdomsaktiviteter og i hvilken grad de ulike aktivitetene bidrar til aktive medlemmer og tillitsvalgte.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:10
Kristin Jesnes og Elin Svarstad

Prosjektledelse

Kristin Jesnes

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Jesnes
Elin Svarstad

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

august 2017
februar 2018